May 9, 2013 at 1:04am
2 notes

Avslutning!

Nå går det mot slutten i stormende fart, og det er på tide å avslutte bloggen for at den skal materialiseres som prosesshefte! Et langt, spennende, krevende og tidvis frustrerende semester er unnagjort, og forhåpentligvis vil denne bloggen vise alle oppturene og nedturene som har skjedd på veien!

Takk til alle som har fulgt med!

May 5, 2013 at 7:05pm
1 note

Innspurtsstatus!

Nå har jeg sagt meg ferdig med bygget, da jeg i det siste har jobbet med uttrykk og fasadene og prøvd å få dette til å stemme. Skulle gjerne ha fortsatt lengre, men jeg har ikke tid til å bearbeide det mer. Nå psyker jeg meg opp til noen intensive produksjonsdager, da det gjenstår 7 dager av diplomperioden, og på den tiden skal alt av tegninger og modeller opp! Tvi Tvi!

image

May 1, 2013 at 10:33am
2 notes

utdrag bibliotesskissering

April 26, 2013 at 12:49pm
0 notes

matrisegrid

Jeg holder på med planløsning for biblioteket i mellageret, og jeg trenger noen føringer for hvor jeg legger meg i det generelle rommet, og hvor jeg vinkler vegger og andre elementer. Jeg har derfor laget et matrisegrid som ser på akser mellom ytterveggene som tangerer søyler på forskjellige punkter. Dette er akser som ligger i planen, og jeg vil bruke de som føringer for hvordan jeg legger opp planene

April 22, 2013 at 11:04pm
1 note

skissering bibliotek

April 16, 2013 at 1:36pm
0 notes

Status

de siste dagene har gått med til diagramsproduksjon for å få unnagjort store deler av de inngående fasene i prosjektet. Valgene jeg har tatt i disse fasene er premissgivende for forslaget jeg utarbeider. Selv om jeg er bevisst på disse valgene er det viktig at de kommer ned på papiret, både for å kunne formidle det videre til andre, men og for å få fullført noe slik at det ikke henger over meg.

April 12, 2013 at 12:25pm
0 notes

Boliger

Boliginndeling.

Felles inngang fra hovedsirkulasjon til boliger og offentlige funksjoner.

vs.

Inngang til offentlige funksjoner fra hovedsirkulasjon, inngang til boliger fra svalgang i fasaden.

April 11, 2013 at 9:53pm
1 note

Forslag og progresjon

Jeg har i dag fått ut et mer eller mindre fullstendig alternativ med broforbindelser over eksisterende nedkjøring (altså intet dekke), og prøvd å holde byggene og funksjonene mer eller mindre adskilte, og med små kuttegrep. Det er åpenbart at jeg har hatt en progresjon, da det er mange aspekter ved dette forslaget jeg ikke finner heldige.

Og progresjon er alltid godt å se.

3:10pm
0 notes

image

April 9, 2013 at 8:45pm
1 note

Sluseparken

Området mot sør, mellom bygningsmassen og slusa, har jeg valgt å kalle Sluseparken. Her skal det bli friluftsbad og rekreasjonsareal, samt oppstillingsplass for kanalbåtene når de ligger til kai. 

Dagens terreng:

Foreløpig utkast til bearbeiding av terrenget:

April 8, 2013 at 4:58pm
0 notes

kuttesting

Terrassering av mellager for mulighet for vestvendte boliger, oppdeling av takflaten, og muligheter for lys ned i byggetimage

eller snu om på denne og gjøre bygget mindre monumentalt mot elva, med uteplasser i direktet tilknytning til hovedsirkulasjon.

April 7, 2013 at 6:01pm
0 notes

Oppgavens aktualitet →

Et godt eksempel på min oppgaves aktualitet og relevans. Utviklingssjef Mette Gundersen spør 07.04.2013 i en artikkel i lokalavisen TA hva innbyggerne mener byen bør bli, og hvordan utviklingen av sentrum skal være. 

April 6, 2013 at 4:08pm
1 note

De siste dagene har jeg fått opp hele anlegget i 3D, med konstruksjoner, og nå holder jeg på med å få inn lagt inn alternativer og forslag som jeg kan bruke i en diskusjon på hva som kan være i mølla (muligheter), og så utarbeide videre en bit av et av forslagene. Jeg må være bevisst på hvordan forslagene jeg kommer med forholder seg til forarbeidet, slik at jeg hele tiden svarer på problemstillingen jeg har satt meg.

April 1, 2013 at 7:27pm
2 notes

Innspurt nærmer seg!

Merker nå at innspurten nærmer seg. I dag har jeg satt opp en foreløpig layout-dummy til pinup gjennomgang med Gro om to uker. Har også satt opp en produksjonsliste over materiale som skal produseres, og en detaljert fremdriftsplan. Nå gjelder det å holde tunga rett i munnen og følge fremdriftsplanen slavisk om jeg skal komme meg i mål!

March 23, 2013 at 5:23pm
1 note

Sirkulasjonstanker

De siste dagene har gått med til funksjonsplassering, men nå skal jeg gå et steg tilbake og se mer overordnet på sirkulasjon som helhetsgrep i anlegget, og hvordan funksjonene kan passe inn rundt dette.

Jeg har bl.a. følgende å ta hensyn til ift. dette:

  • Mellageret er horisontalt og må kuttes vertikalt, siloene er vertikale og må kuttes horisontalt
  • Når jeg anlegger Mølletorget vest for bygget får jeg et nivå på ca. kote 10 ( ca. 3. etg). Jeg får derfor en “over-under”-problematikk knyttet til dette nivået.
  • Uterom mot nord og sør, og rommene de grenser til. 

Er det fornuftig at sirkulasjonen følger samme prinsipp gjennom hele anlegget? Jeg tror ikke det, da det er forskjellige rom, konstruksjoner og program. 

Plasseringsmessig virker det fornuftig å ha orienterings- og matingspunktet plassert i tredekke-området mellom mellageret og siloene.