March 6, 2013 at 2:26pm
Home
Skisse fra situasjonsdiskusjon med Marion. Nå skal jeg lage et forslag med “dumpa” hevet til gatenivå. Hvordan blir situasjonen?
Ut fra skisseringen ble jeg mer bevisst på enkelte ting med situasjonen. Jeg har 3 uterom pr. i dag, et “ankomstrom” på bysiden, som kan være ok med tanke på inngang på tomta og fordeling av folk/inngang. Så har jeg den store (ca. 3000m2) plassen sør på tomta, med direkte tilknytning til Skien sluse og elva, samt gode solforhold. Så har jeg mellomrommet mellom veien og byggene. Dette er pr. idag et ikke-rom. Det er lukket med terreng i vest og bygninger på resterende sider. Dette rommet vil fungere mye bedre hvis det blir dratt opp på gateplan. Da vil rommet få lys, utsikt og en direkte kobling til vannflata mot vest. 

Skisse fra situasjonsdiskusjon med Marion. Nå skal jeg lage et forslag med “dumpa” hevet til gatenivå. Hvordan blir situasjonen?

Ut fra skisseringen ble jeg mer bevisst på enkelte ting med situasjonen. Jeg har 3 uterom pr. i dag, et “ankomstrom” på bysiden, som kan være ok med tanke på inngang på tomta og fordeling av folk/inngang. Så har jeg den store (ca. 3000m2) plassen sør på tomta, med direkte tilknytning til Skien sluse og elva, samt gode solforhold. Så har jeg mellomrommet mellom veien og byggene. Dette er pr. idag et ikke-rom. Det er lukket med terreng i vest og bygninger på resterende sider. Dette rommet vil fungere mye bedre hvis det blir dratt opp på gateplan. Da vil rommet få lys, utsikt og en direkte kobling til vannflata mot vest.